Wrocław

I have been visited Wroclaw a few years ago. I was looking for a gnomes, walking around the streets and Old Town, but already during this weekend i have fallen in love with this city.

I woke up in amazing, stylish room in Old Town. 

 

Wrocław odwiedziłam już kilka lat temu. Szukałam wtedy krasnali, spacerowałam po Starym Rynku, ale dopiero przy tych odwiedzinach, zakochałam się w tym mieście.

Obudziłam się w cudownym, stylowym pokoju na Starym Mieście.

Wroclaw Sleepwalker

Hotel Sleepwalker is located in old, restored apartment house.

Our room was perfect. Every details was perfectly matched – beautiful mirrors, accessories, colours. 

 

Hotel Sleepwalker mieści się w odrestaurowanej, starej kamienicy.

Nasz pokój był perfekcyjny. Każdy szczegół był idealnie dobrany – piękne lustra, dodatki, kolory.

Wrocław Sleepwalker

Our room was small, but climatic. I want to have bedroom like this.

 

Pokój mały, ale klimatyczny. Chciałabym mieć taką sypialnię.

Wrocław Sleepwalker

Hotel name – sleepwalker didn’t make that we have started to sleepwalk. Instead of this we slept long time. Our hungry stomaches rumbled. It was time for breakfast. 

A few steps from the hotel we could find Old Square and the dwarf. You must stay attentive, because the gnoms can suprise you everywhere.

 

Pomimo nazwy hotelu, nie lunatykujemy. Na wygodnym łóżku, śpimy na tyle długo, że w brzuchach nam zaczyna burczeć, co sprawia, że musimy wybrać się na miasto. [W hotelu można wykupić śniadania, jednak my wolimy zjeść coś w drodze.]

Kilka kroków od hotelu, znajduje się Stary Wrocławski Rynek. A tam krasnale. Warto rozglądać się dookoła oraz patrzeć pod nogi.

Wrocław Krasnale

Old Square was magical, colourful and magnificent.

Look at those apartment houses. Everyone was different. The culmination of houses was amazing.

 

Rynek jest bajkowy, kolorowy i przepiękny.

Popatrzcie na kamienice. Każda z nich jest inna. A zwieńczenia budynków są po prostu przepiękne.

Wrocław Rynek

Wrocław Rynek

When we were walking small streets, we wanted to go to the Odra river. 

In front of us huge, beautiful edifice of Univesity of Wroclaw was standing patiently. This building at university square is a museum. Big building is near Odra river is one of the most atractive baroque monuments in Poland and Central – East Europe.

 

Spacerując uliczkami, postanowiliśmy udać się w stronę Odry.

Przed nami ogromy, piękny gmach Uniwersytetu Wrocławskiego. Budynek przy Placu Uniwersyteckim mieści w sobie Muzeum Uniwersytetu. Ogromny budynek na brzegu Odry jest obecnie jednym z najwspanialszych barokowych zabytków Polski oraz całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Wrocław Uniwersytet Wrocławski

We went inside with this beautiful, decorated door. 

 

Przepięknymi, zdobionymi drzwiami wchodzimy do środka.

Wrocław Uniwersytet Wrocławski

At the starts we have visited 3 small rooms with a lot of exhibits from the University. Amazing clothing, scepters, and scientific instruments and stencils.

 

Na sam początek witają nas trzy sale pełne uniwersyteckich eksponatów. Piękne ubiory, berła, a także przyrządy do pomiarów i wzorniki.

Uniwersytet Wrocławski

Wrocław Uniwersytet Wrocławski

Wrocław Uniwersytet Wrocławski

Wrocław Uniwersytet Wrocławski

On the other side of the stairs we have found amazing Oratorium Marianum. This is one of the most beautiful rooms in this building. 

In this time was rehearsals. Music filled up all museum.

 

Po drugiej stronie schodów znajduje się piękne Oratorium Marianum. Jest to jedna z najbardziej reprezentatywnych sal budynku.

Akurat trwają próby orkiestry, co sprawia, że cały budynek wypełnia muzyka.

Wrocław Uniwersytet Wrocławski

Beautiful decorated Imperial Stairs moved us to the upper floors.

 

Zdobionymi Schodami Cesarskimi wchodzimy na wyższe piętra.

Wrocław Uniwersytet Wrocławski

On the first floor Leopolidina Hall impresses us. I felt it, like a hollow in the rock cave. The paintings on the walls do not allow me to concentrate on whether to speak in the auditorium. It is one of the major monuments of the late Baroque. In the auditorium of almost every piece tells the story of the University. Even its name suggests the great importance of the founder – Emperor Leopold I. On the walls there are oval portraits of people who have contributed to the creation and the development of the University.

For me it is very impressive. It reminds me of a huge European monuments – like Versailles.

 

Na pierwszym piętrze zachwyca nas Aula Leopolidina. Czułam się w niej, niczym w wydrążonej w skale jaskini. Malowidła na ścianach nie pozwalałyby mi się skupić na przemówieniach wygłaszanych w auli. Jest to jeden z większych zabytków późnego baroku. W auli niemalże każdy fragment mówi o historii Uniwersytetu. Już sama jej nazwa wskazuje na wielkie znaczenie fundatora – cesarza Leopolda I. Na ścianach widnieją owalne portrety osób, które przyczyniły się do powstania, a także rozwoju Uniwersytetu.

Na mnie robi ogromne wrażenie. Przypomina mi ogromne europejskie zabytki.

Wrocław Uniwersytet Wrocławski

Wrocław Uniwersytet

We go to the next floors. The way past the empty corridors of the university. I imagine, like in the old days were filled by students. It was very important for me to feel the history and sublime atmosphere.

 

Wspinamy się jeszcze wyżej, po drodze mijając puste korytarze uniwersytetu. Wyobrażam sobie, jak w dawnych czasach były zapełnione przez studentów. Dla mnie czuć tu historię i podniosłą atmosferę.

Uniwersytet Wrocławski

We climb even higher. At the top is waiting for us – Mathematical Tower. From it you can admire Wroclaw.

Once here astronomical observations were carried out, now it is a great observation tarace.

 

Wspinamy się jeszcze wyżej. Na samej górze czeka na nas – Wieża Matematyczna. Z niej można podziwiać Wrocław.

Kiedyś były tu prowadzone obserwacje astronomiczne, obecnie jest to wspaniały taras widokowy.

Wrocław Wieża Matematyczna

Wrocław Uniwersytet Wrocławski

Dress Mint & Berry / sandals Tamaris / necklace Yesbag Liu Jo 

Sukienka Mint & Berry / sandałki Tamaris / naszyjnik Yes (Zodiak) torebka Lui Jo

Wrocław Wieża Matematyczna

Wrocław

In the distance you can see the Sky Tower, the highest skyscraper in Poland.

 

W oddali widać Sky Tower, czyli najwyższy wieżowiec w Polsce.

Wrocław

Both the Observatory and in front of the building runs marked with a meridional line. I try to went on.

 

Zarówno przez Obserwatorium Astronomiczne, jak i przy budynku biegnie wyznaczona linia południkowa. Staram się po niej przejść.

Uniwersytet Wrocławski

This place is worth to see. Of course the most atraccitve were rooms with amazing paintings and sculptures. You must visit this Museum.

See You toomorrow on the second part of the Wroclaw trip.

 

To miejsce jest warte odwiedzenia. Oczywiście najpiękniejsze są sale ze wspaniałymi malowidłami, rzeźbami i zdobieniami. Musicie odwiedzić to miejsce!

Do zobaczenia jutro na dalszej części wrocławskiej wycieczki.