Wrocław Sky Tower

When I was in Wroclaw, I could see huge skyscraper everywhere. It is situated at the border of city, but You can see it everywhere.

My curiosity pushed me to go there and ride to the top. 

In the morning we entered the elevator for the 49 (from 51) level in Sky Tower.

This is the hightest skyscraper in Poland. It makes a great impresion near and far.

But probably bigger impressive from closer view. 

 

Gdziekolwiek bym nie była we Wrocławiu, wszędzie widać ogromny wieżowiec. Mieści się bliżej obrzeży miasta, ale widać go zewsząd.

Ciekawość sprawiła, że bardzo chcieliśmy tam dotrzeć i wjechać na sam szczyt.

I tak, z samego rana wjeżdżamy aż na 49 (z 51) piętro Sky Tower.

Najwyższy wieżowiec w Polsce robi ogromne wrażenie, zarówno z daleka, jak i z bliska.

Choć z bliska chyba większe.

Wrocław Sky Tower

We wanted to admire the view at the sunset, but unfotunately was deficiency of tickets. If we want to go to the top of the scyscraper you should buy the ticket earlier.

The terrace, at 49th level was all in glass, co you can’t feel wind, or sun. This room looked like tiny apartment.

 

Chcieliśmy podziwiać widoki dzień wcześniej o zmroku, ale niestety zabrakło już dla nas biletów. Jeśli więc chcecie wjechać na samą górę, warto zakupić bilety wcześniej.

Taras, na 49 piętrze jest oszklony i w sumie ciężko nazwać go tarasem. Pomieszczenie przypomina wąski apartament. Trochę szkoda, że nie można poczuć wiatru hulającego tak wysoko.

Wrocław Sky Tower

We were on the bird-fly-level. Probably birds made the nest on the roof. Spor birds were flying around the building.

One of them wanted to say „hello” for us.

 

Byliśmy na poziomie lotów ptaków. Chyba na dachu stworzyły sobie gniazdo, bo sporo z nich lata wokół wieżowca.

A nawet niektóre chcą się z nami przywitać.

Wrocław Sky Tower

Freedom!

 

Wolność!

Sky Tower

The view from the 49th level extended over the 3 sides of the world. At the one of the sides, we saw the Old Town.

 

Widok z 49 piętra rozciąga się na trzy strony świata. Z jednej ze stron, widać w oddali Stare Miasto.

Sky Tower

Wrocław Sky Tower

Everything was so small, and a far away for us. In this height we could see the soft curvature of the Earth. [Maybe I could only think so or I may have only specters. ]

 

Wszystko takie malutkie i gdzieś daleko. Na tej wysokości można nawet zauważyć delikatną krzywiznę ziemi. [A może tylko mi się tak zdaje.]

Wrocław Sky Tower

Sky Tower

As you may have noticed, I love all the views, somewhere high. Viewpoints in every city, there are always the most besieged by me. I remained here, too. I will be carried out here.

For those who want to enjoy such views every day, it is possible to buy apartments in high-rise. This 48-floor cost more than 11 million zł. It is a pity that I don’t have so much to wake up with such a view.

 

Jak już pewnie zauważyliście, kocham wszystkie widoki, gdzieś wysoko. Punkty widokowe w każdym mieście, są zawsze najczęściej przeze mnie oblegane. Zostałabym i tu.

Dla tych, którzy chcą podziwiać takie widoki codziennie, jest możliwość zakupu apartamentów w wieżowcu. Ten na 48 piętrze kosztuje ponad 11 mln zł. Szkoda, że tyle nie mam, chętnie budziłabym się z takim widokiem.

Wrocław Sky Tower

Dress Mango (simillar here, here, here) / Samdals Tamaris / Bag Liu Jo / Watch Filippo Loreti

Sukienka Mango (podobna tu, tu, tu) / Sandałki Tamaris / Torebka Liu Jo / Zegarek Filippo Loreti

 

The views were so wonderful, that would not mind being here for the whole day. Unfortunately, we can only stay here for half an hour. It is a pity that there are such restrictions, because the views are so wonderful that rest with this view even for one hour is not enough.

The next time I must enter here at dusk. Surely unforgettable impression. 

I have fallen in love with the city and every time I’m here, I like it more and more.

 

Widoki były tak cudowne, że chętnie zostałabym tu na cały dzień. Niestety mamy możliwość przebywania tu jedynie przez pół godziny. Szkoda, że są takie ograniczenia, bo widoki są tak cudowne, że odpoczywanie przy tym widoku przez godzinę to mało.

Następnym razem wjadę tu o zmroku. Wrażenie na pewno niezapomniane. Jak i z całego Wrocławia.

Zakochałam się w tym mieście i za każdym razem kiedy tu jestem, podoba mi się ona coraz bardziej.