Płock

What may happen in Płock? You could fall in love with this city, walk thru the Vistula river, take part of the festivals, see the amazing light „city” on Orlen oil refinery, and eat one of the best pizzas ever.

 

Co się może zdarzyć w Płocku? Możesz oczarować się tym miastem, spacerować nad brzegiem Wisły, wziąć udział w jednym z wielu festiwali na plaży, zobaczyć niesamowite „świecące miasto” – Orlen, obejrzeć jedno z najstarszych miast w Polsce i zjeść jedną z lepszych pizz.

Płock

City Hall is one of the newest buildings in the town square. Locals spend here a lot of time, goes to restaurants, here was the concerts and cultural events. And… here is the fountain!

 

Ratusz jest jednym z nowocześniejszych budynków na rynku. To tu spotykają się mieszkańcy, to tu urzęduje prezydent miasta, to tu odbywają się mniejsze koncerty i wydarzenia kulturalne. I… jest tu fontanna!

Płock

Płock

One of the most important buildings in Płock is Cathedral. Old, beautiful church has risen on Tumski Hill. Around the Catedral very old chestnuts grow.

 

Jednym z najważniejszych budowli w Płocku jest Katedra. Piękna romańska świątynia, wznosi się na Wzgórzu Tumskim, pośród wielkich, starych kasztanów.

Płock

Płock Płock

From here you can see amazing view on the river.

 

Stąd też można podziwiać niesamowite widoki na rzekę.

Płock

Płock

Skirt Top Secret / Shirt Top Secret / buts Ecco

Spódnica Top Secret / Koszula Top Secret /buty Ecco

Płock

On Hill you can met a new friend, like the man in the big coat or happy man with dog.

 

W Płocku, na wzgórzu można też spotkać kilkoro zasłużonych płocczan – gdzieś, ktoś w wielkim płaszczu, a potem pan z pieskiem.

Płock

Could you see the sea? Of course it wasn’t the sea, but look breathtakingly, too.

 

Widzisz morze? Oczywiście to nie morze, ale może zobaczysz coś również zachwycającego.

Płock

Płock

With this binoculars I saw the sailors, and everything what happend on the other side. 

 

Z tą lornetką można obserwować żaglówki, ale i to co się dzieje na drugim brzegu.

Płock

Płock

After the long walk around the city, we would like to go for the best pizza in this city. Pizza is being baked in the big, tradicional furnace. When I was young me and my family were able to drive about 40 km only for this pizza in restaurant named 10,5 (Pl. Narutowicza 2). I like it!

 

Po spacerze najlepiej odwiedzić restaurację, gdzie pizza wypiekana jest w wielkim kamiennym piecu. Kiedyś z rodzicami potrafiliśmy przyjeżdżać tylko na tą pizzę, więc jeśli jesteście w Płocku, to warto spróbować pizzy z Pizzeri 10,5 (Pl. Narutowicza 2). Ja ją uwielbiam!

Płock

This city is good for everything, because in Plock you can do everything.

 

Płock jest dobry na wszystko, bo w Płocku możesz wszystko.