Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony thiefoftheworld.me.

 

 1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator– Aleksandra Stromecka-Gontarek prowadząca działalność gospodarczą S&G Creative Sp. z o.o., ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, NIP: 5252744286.
 • Strona– strona internetowa dostępna pod adresem thiefoftheworld.me
 • Użytkownik– każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

 

 1. Dane osobowe

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter. Dane udostępnione podczas zapisu na newsletter używane są przez Administratora w celu przesyłania do Użytkownika newslettera. Administrator w tym celu będzie przetwarzał dane osobowe: imię oraz adres e-mail.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

 

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy Twoje dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
 • prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • przenoszenia danych
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych
 • w przypadku gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie Twojej zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu skontaktuj się z Administratorem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są Twoje dane osobowe narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • Zenbox, Dąbrowskiego 7 lokal 6, 42-202 Częstochowa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
 • MailChimp,The Rocket Science Group LLC, USA– w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newslettera.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas działania newslettera oraz strony lub do czasu cofnięcia zgody.

 

 1. Środki ochrony

Administratur w celu ochrony danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

 1. Cookies

Strona thiefoftheworld.me może wykorzystywać cookies, czyli pliki wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do zapamiętania ustawień, uproszczenia działać lub umorzenia danej operacji. Pliki na stronie thiefoftheworld.me służą do zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania thiefoftheworld.me (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane) oraz do tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania thiefoftheworld.me. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce, ale nie możemy zagwarantować, że strona thiefoftheworld.me będzie działać poprawnie. Dane z plików cookies dostępne są tylko dla użytkownika danego komputera oraz naszej strony.

Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies:

 • kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 • kod śledzenia Yoast SEO – w celu analizy ruchu na Stronie; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 • filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo – wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.
 • Disqus – dodawanie komentarzy na blogu.
 • pixel Facebook – monitoruje zdarzenia na stronie thiefoftheworld.me oraz pozwala na dokładną optymalizację konwersji reklamy na Facebooku. Pixel może pobierać dane udostępnione przez Użytkownika na stronie Facebook.com.
 • afiliacja – na Stronie mogą pojawić się reklamy podmiotów trzecich w postaci linków afiliacyjnych, bannerów afiliacyjnych.

Close